Προμαχώνας: Με ποιες προϋποθέσεις θα επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για την είσοδο στη χώρα από τις 15/7 έως τις 29/7

Νέα σχέδια περιορισμών έχουν καταρτιστεί, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, από την Τετάρτη, 15 Ιουλίου και ώρα 00.01, μέχρι και τις 29 Ιουλίου και ώρα 00.01 για την είσοδο από τον Προμαχώνα.

Απαιτούνται αρνητικά αποτελέσματα μοριακού ελέγχου που θα έχει διενεργηθεί το πολύ 72 ώρες πριν την είσοδο τουριστών από τον Προμαχώνα. Η διάγνωση πρέπει να προέρχεται από πιστοποιημένο κέντρο, να υπάρχει μεταφρασμένη βεβαίωση στα αγγλικά η οποία να εμπεριέχει στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Προμαχώνας  Νέες Προϋποθέσεις Εισόδου Στη Χώρα 15/7 - 29/7

Ειδικότερα:

Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα:

α) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος  εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Ο έλεγχος πρέπει να έχει γίνει από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας. 

β) φέρουν βεβαίωση της διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.
 

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σαββατοκύριακου του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top