Ανοιχτή επιστολή 121 ανθρωπιστικών οργανώσεων για τους πρόσφυγες

Τι ζητούν από τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές αρχές

καταυλισμός προσφύγων

Ανοιχτή επιστολή προς της Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρόεδρο της Βουλής , τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον  Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ήπατο Αρμοστή του ΟΗΕ, τους Επιτρόπους του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στέλνουν 121 ανθρωπιστικές οργανώσεις, σχετικά με τους πρόσφυγες εν μέσω πανδημίας

Μεταναστευτικό: Θα απελαθούν όσοι βρίσκονται στο λιμάνι της Μυτιλήνης

Ζητούν την απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με την οποία αναστέλλεται η πρόσβαση στο άσυλο για τους νεοεισερχόμενους μετά την 1η Μαρτίου, και την άμεση αποσυμφόρηση των νησιών εν μέσω πανδημίας.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους ζητούν από τις ελληνικές αρχές μεταξύ άλλων: «να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας όσων διαβιούν και εργάζονται στους καταυλισμούς, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο σύνολό της. Ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να γίνει άμεση αποσυμφόρηση των νησιών, με προτεραιότητα τη μεταφορά των πλέον ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά τρόπο που θα διαφυλάσσει τη δημόσια υγεία και την υγεία όλων των εμπλεκομένων».

Ολόκληρη η ανοιχτή επιστολή:

Αθήνα, 25 Μαρτίου 2020 – Σε συνέχεια της επιστολής που απευθύναμε στις 6 Μαρτίου 2020, υπογεγραμμένης από περισσότερες από 250 οργανώσεις πανευρωπαϊκά, επισημαίνουμε εκ νέου τον κίνδυνο από τις τρέχουσες ρυθμίσεις, σε ό,τι αφορά στην υποδοχή αιτούντων άσυλο και το σεβασμό του δικαιώματος στο άσυλο στην ελληνική επικράτεια. Αυτές οι ρυθμίσεις, όχι μόνο παραβιάζουν το εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, αλλά αποτελούν και μείζονα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, λόγω του υπερσυνωστισμού στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και στα κέντρα κράτησης της Ελλάδας.

Αιτούντες άσυλο, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, που εισήλθαν στη χώρα με σκοπό να αναζητήσουν προστασία κρατούνται προς απέλαση λόγω της από 2 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.). Η Π.Ν.Π. έχει αναστείλει την καταγραφή των αιτημάτων ασύλου και επιτρέπει την άμεση απέλαση όσων εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια προς τις χώρες καταγωγής ή την Τουρκία. Μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών κρατείται σε φυλακές και σε επίσημα και ανεπίσημα κρατητήρια που συνεχίζουν να δημιουργούνται σε όλη τη χώρα, χωρίς να υπάρχει μέριμνα για τη διασφάλιση των στοιχειωδών όρων υγιεινής ή προστασίας, εν μέσω της υγειονομικής κρίσης. Στερούνται το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου και κρατούνται υπό την απειλή απέλασης. Αντιβαίνοντας όλες τις διεθνείς Συμβάσεις που προστατεύουν το δικαίωμα στο άσυλο έχουν επιβληθεί δρακόντειες ποινές σε βάρος τους από Ελληνικά δικαστήρια.

Επισημαίνουμε ότι η αναστολή του δικαιώματος στο άσυλο και η παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης, αποτελούν πρωτοφανείς παραβιάσεις των διεθνών υποχρεώσεων στην μεταπολεμική Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, μετά και την αναστολή της λειτουργίας της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο της ‘κοινωνικής αποστασιοποίησης’ για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορονοϊού, oι εκκρεμείς υποθέσεις ασύλου, όπως και η αβεβαιότητα όσων αιτούντων άσυλο εισήλθαν στην Ελλάδα πριν την 1η Μαρτίου, αυξάνονται καθημερινά, καθώς δεν έχουν ληφθεί μεταβατικά μέτρα.

Μάλιστα, η πανδημία του κορωνοϊού απειλεί να πλήξει τις δομές και τους καταυλισμούς προσφύγων, ιδίως στα νησιά, όπου οι συνθήκες υπερσυνωστισμού και η έλλειψη επαρκών εγκαταστάσεων υγιεινής καθιστούν αδύνατη τη διασφάλιση της προστασίας και υγιεινής, τόσο των φιλοξενούμενων, όσο και των εργαζόμενων. Γεγονός που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη δημόσια υγεία, την υγεία των αιτούντων άσυλο και της κοινωνίας εν γένει. Ομοίως, η σημαντική αύξηση του αριθμού διοικητικά κρατούμενων αλλοδαπών τις εβδομάδες πριν, όσο και ιδίως μετά την έκδοση της Π.Ν.Π., πέρα από ζητήματα νομιμότητας, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των κρατούμενων και των εργαζόμενων.

Απευθυνόμαστε προς όλες τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές, ζητώντας:

Να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας όσων διαβιούν και εργάζονται στους καταυλισμούς, με στόχο τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας στο σύνολό της. Ως πρώτο βήμα, θα πρέπει να γίνει άμεση αποσυμφόρηση των νησιών, με προτεραιότητα τη μεταφορά των πλέον ευάλωτων αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα ή σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κατά τρόπο που θα διαφυλάσσει τη δημόσια υγεία και την υγεία όλων των εμπλεκομένων.

Να καταργήσουν την Π.Ν.Π, η οποία λήγει στις 2 Απριλίου 2020. Να διασφαλίσουν πως οι πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα από την 1η Μαρτίου 2020 θα λάβουν προστασία και να μην προβούν στην υλοποίηση αποφάσεων επιστροφής, που ιδίως εν μέσω πανδημίας, θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή, την υγεία, την ελευθερία και τα βασικότερα από τα δικαιώματά τους. Η αποκατάσταση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο άσυλο και ιδίως ο σεβασμός της αρχής της μη επαναπροώθησης, θα επαναφέρουν τη νομιμότητα.

Να εφαρμόσουν εναλλακτικά της κράτησης μέτρα για όλους όσοι κρατούνται διοικητικά στην Ελλάδα και οι αστυνομικές αρχές να απέχουν από τη διενέργεια νέων συλλήψεων στη βάση της έλλειψης νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής, για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία.

Να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε, ακόμη και στις τρέχουσες συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση ασύλου να μπορούν να το πράξουν ενώπιον της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου, με τρόπο που να διαφυλάσσει την υγεία των αιτούντων άσυλο και των εργαζομένων.

Απευθυνόμαστε εκ νέου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη της, ζητώντας:

Να διαφυλάξουν το δικαίωμα στο άσυλο, ένα από τα βασικότερα δικαιώματα που συνέχουν τη μεταπολεμική Ευρώπη, ασκώντας τις αρμοδιότητές τους για τη συμμόρφωση της Ελλάδας και όλων των κρατών-μελών με τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.

Να εγκαθιδρύσουν μηχανισμούς έγκαιρης και δίκαιης μετεγκατάστασης, που κατ’ ελάχιστον θα επιτρέψουν την απομάκρυνση των πλέον ευάλωτων ατόμων, όπως τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες, από τα ελληνικά νησιά, διασφαλίζοντας τη μεταφορά τους σε κατάλληλες συνθήκες στέγασης, με πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Καθώς διανύουμε μια έκτακτη περίοδο για τη δημόσια υγεία, η μετεγκατάσταση θα πρέπει να διευκολυνθεί, με τη διατήρηση μόνο των απαραίτητων, για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού, ελέγχων.

Να ενισχύσουν την Ελληνική Κυβέρνηση στην προσπάθεια της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με την εκτεταμένη αποσυμφόρηση των ΚΥΤ, τη λήψη μέτρων προστασίας και για τον πληθυσμό προσφύγων και μεταναστών και την αποφυγή της γκετοποίησης ή/και γενικευμένης κράτησής του.

Απευθυνόμαστε στα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ζητώντας:

Να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή στην Ελλάδα για την αποφυγή μιας κρίσης στη δημόσια υγεία, που θα μπορούσε να προκύψει, ιδίως, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης στους καταυλισμούς προσφύγων.

Να εντείνουν τις διαδικασίες ελέγχου και επίβλεψης της συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των κρατών μελών αυτής με τις Διεθνείς Συμβάσεις και τα Διεθνή Πρότυπα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κλείνοντας, καλούμε όλες τις πλευρές να αποκαταστήσουν τη νομιμότητα και να μην παραμελήσουν τους πρόσφυγες και άλλες ευάλωτες ομάδες εν καιρώ κρίσης. Οι συνθήκες που επικρατούν στις καταυλισμούς, μαζί με τις συνέπειες της αναστολής του δικαιώματος στο άσυλο, δεν υπονομεύουν μόνο τους νόμους μας, αλλά και τη δημόσια υγεία στο σύνολό της. Οι παρούσες συστάσεις, στοχεύουν στην περαιτέρω έμφαση στην αρχική μας έκκληση για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία του κοινού συστήματος ευρωπαϊκών αξιών μας.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις:
A DROP IN THE OCEAN (ΝΟΡΒΗΓΙΑ/ΕΛΛΑΔΑ)
ACTION FOR EDUCATION (ΕΛΛΑΔΑ)
ACTIONAID DENMARK
ACTIONAID HELLAS
ACTIONAID INTERNATIONAL
ACTIONAID ITALIA
AEDH (EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE DEFENSE OF HUMAN RIGHTS) (Βζλγιο)
ΑΙΣΗΜΑ
ANASA – ΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ΢ ΣΕΧΝΗ΢ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙ΢ΜΩΝ
ANDALUCIA ACOGE (Ιταλία)
AOI - INTERNATIONAL COOPERATION AND SOLIDARITY (Ιταλία)
ΑΡ΢Ι΢ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩ΢Η ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ ΝΕΩΝ
ASKV / STEUNPUNT VLUCHTELINGEN (Ολλανδία)
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES DROITS HUMAINS (APDH) (Ελβετία)
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE ITALIANA (ARCI) (Ιταλία)
ASTI (Luxembourg)
ASYLOS (Ην. Βαςίλειο)
ATTIKA HUMAN SUPPORT (Ελλάδα)
AVOCATS SANS FRONTIÈRES FRANCE
BRIGHTON MIGRANT SOLIDARITY (Ην. Βαςίλειο)
CENTER FOR LEGAL AID - VOICE IN BULGARIA
CHEER INTERNATIONAL GROUP (CHEERING) (Ελλάδα)
CHURCHES' COMMISSION FOR MIGRANTS IN EUROPE (CCME)
COLLECTIVE AID (Γαλλία/΢ερβία/Βοςνία και Ερηεγοβίνθ)
ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ ΚΟ΢ΜΟΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΣΙΠΡΟ΢ΩΠΕΙΑ
GREATER MANCHESTER IMMIGRATION AID UNIT (GMIAU) (Ην. Βαςίλειο)
DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL GREECE
ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ
ΔΙΚΣΤΟ ΜΕΛΙ΢΢Α
ΔΙΟΣΙΜΑ - ΚΕΝΣΡΟ ΓΤΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΩΝ
DIRTY GIRLS (Ελλάδα)
ΔΡΟΜΟΙ ΣΗ΢ ΕΛΙΑ΢
DUTCH COUNCIL FOR REFUGEES (Ολλανδία)
ECHO100PLUS (Ελλάδα)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩ΢Η ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΕλΕΔΑ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ΢ ΠΡΟ΢ΦΤΓΕ΢ (Ε΢Π)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΤΜ ΜΕΣΑΝΑ΢ΣΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΤΜ ΠΡΟ΢ΦΤΓΩΝ
END FGM EUROPEAN NETWORK
EUROMED RIGHTS / EUROMED DROITS
EUROPEAN COUNCIL ON REFUGEES AND EXILES (ECRE)
FENIX HUMANITARIAN LEGAL AID (Ελλάδα)
FONDAZIONE FINANZA ETICA (Ιταλία)
FOODKIND (Switzerland/ Greece)
FORUM RÉFUGIÉS-COSI (Γαλλία)
FORWARD UK
FREE MOVEMENT SKATEBOARDING (Ην. Βαςίλειο)
FUNDACION CEPAIM (Ιςπανία)
GAMS (Βζλγιο)
GCAP GREECE
GENERATION 2.0 RED
HELP REFUGEES / CHOOSE LOVE (Ην. Βαςίλειο)
HIAS GREECE
HUBB - HUMANS BEFORE BORDERS (Πορτογαλία)
HUMANRIGHTS360 (Ελλάδα)
HUMAN RIGHTS WATCH (HRW)
I AM YOU HUMANITARIAN AID (Ελλάδα)
INDIGO VOLUNTEERS (Ην. Βαςίλειο)
INSTITUTE OF RACE RELATIONS (Ην. Βαςίλειο)
INTACT (Βζλγιο)
INTEREUROPEAN HUMAN AID ASSOCIATION GERMANY E.V. (Ελλάδα)
INTERNATIONAL CENTRE FOR ERITREAN REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS (ICERAS)
INTERNATIONAL RESCUE COMMMITTEE (IRC)
INTERSOS HELLAS
INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS (Ιταλία)
ITALIAN COUNCIL FOR REFUGEES
JESUIT REFUGEE SERVICE GREECE (JRS GREECE)
JRS – PORTUGAL (Πορτογαλία)
ΚΑΡΙΣΑ΢ ΕΛΛΑ΢
ΚΕΝΣΡΟ ΗΜΕΡΑ΢ ΒΑΒΕΛ
KHORA COMMUNITY CENTRE ATHENS (Ελλάδα)
KITRINOS HEALTHCARE (Ελλάδα)
ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ι΢ΩΝ ΕΤΚΑΙΡΙΩΝ
ΚΟ΢ΜΟ΢ ΧΩΡΙ΢ ΠΟΛΕΜΟΤ΢ ΚΑΙ ΒΙΑ (Ελλάδα)
LAW CENTRES NETWORK (Ην. Βαςίλειο)
LEEDS NO BORDERS (Ην. Βαςίλειο)
LEGAL CENTRE LESVOS (Ελλάδα)
MIGRANT VOICE (Ην. Βαςίλειο)
MOBILE INFO TEAM (Greece)
MOSAICO-AZIONI PER I RIFUGIATI (Ιταλία)
MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA (MCE) (Ιταλία)
NORWEGIAN CENTRE AGAINST RACISM
NORWEGIAN ORGANISATION FOR ASYLUM SEEKERS (NOAS)
ODYSSEA (Ελλάδα)
OMANIAE VZW (Βζλγιο)
ONE HAPPY FAMILY (Ελλάδα)
ΟΡΓΑΝΩ΢Η ΓΗ
OXFAM
ΠΑΜΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ΢ ΠΡΟ΢ΦΤΓΩΝ & ΜΕΣΑΝΑ΢ΣΩΝ
PAR - PLATAFORMA DE APOIO AOS REFUGIADOS (Πορτογαλία)
PHYSICIANS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY (Φινλανδία)
PLATFORM FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION ON UNDOCUMENTED MIGRANTS (PICUM)
PROJECT ARMONIA (Ελλάδα)
ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΚΡΑΣΟΤΜΕΝΩΝ
QUAKER ASYLUM AND REFUGEE NETWORK (QARN) (Ην. Βαςίλειο)
REFOCUS MEDIA LABS (Πολωνία/Ελλάδα)
REFUGEE LEGAL SUPPORT (RLS) (Ελλάδα)
REFUGEE RIGHTS EUROPE (RRE)
REFUGEE SUPPORT EUROPE (Ην. Βαςίλειο/Κφπροσ)
REFUGEE WOMEN’S CENTRE (Γαλλία)
REFUGEE YOUTH SERVICE (Ην. Βαςίλειο/Γαλλία)
RESEARCH CENTRE ON ASYLUM AND MIGRATION (IGAM) (Σουρκία)
SAFE PASSAGE INTERNATIONAL
SAMOS VOLUNTEERS (Ελλάδα)
SAVE A GIRL SAVE A GENERATION (Ιςπανία)
SHOWERPOWER FOUNDATION (Ελλάδα)
SMES EUROPA
SOCIAL HACKERS ACADEMY - SOCIAL HACKER A.M.K.E. (Ελλάδα)
SOS Racismo (Ιςπανία)
STILL I RISE (Ελλάδα)
SUSSEX REFUGEE AND MIGRANT SELF SUPPORT GROUP (Ην. Βαςίλειο)
SWEDISH NETWORK OF REFUGEE SUPPORT GROUPS (FARR)
TERRE DES HOMMES HELLAS (TDH HELLAS)
THE HOME PROJECT (Ελλάδα)
THE LAVA PROJECT (Ελλάδα)
THOUSAND 4 1000 (Ην. Βαςίλειο)
UNITED AGAINST INHUMANITY (UAI)
VELOS YOUTH (Ελλάδα)
VEREIN FAIR (Ελβετία)
ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟ΢ΦΤΓΩΝ ΢ΣΟ ΑΙΓΑΙΟ (RSA)

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top