ΕΕΤΑΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

ΕΕΤΑΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς

Ξεκίνησαν σήμερα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ παιδικοί σταθμοί 2018 – 2019 με τον αρμόδιο φορέα να ανακοινώνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν:
 • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή / και
 • Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με Αναπηρία
 • Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση, η επιμέλεια των παιδιών
 • Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία οι οποίοι/ες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβασή τους στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, καθώς και η ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα

Οι ωφελούμενες/νοι, που θα ενταχθούν στην εν λόγω δράση, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές/τοί ή να είναι αυτοαπασχολούμενες/νοι ή
 • να είναι άνεργες/οι, οι οποίες/οι διαθέτουν Δελτίο Ανεργίας ΟΑΕΔ σε ισχύ (αν έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου) ή την κατάσταση ανανεώσεων της κάρτας ανεργίας, όπως αυτή εκτυπώνεται από την επίσημη σελίδα του ΟΑΕΔ με τη χρήση του προσωπικού κλειδάριθμου ή όταν αφορά σε ειδικά ταμεία άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που να πιστοποιεί την ανεργία.

Στις ανωτέρω ωφελούμενες/νους χορηγούνται Voucher, που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ ή των ΠΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξή τους ως προς το όριο της φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ για κάθε κατηγορία νοικοκυριού και αφορά στην έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών 2016.

Συγκεκριμένα, κάθε ωφελούμενη/νος κατανέμεται :

 • στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι μεγαλύτερο από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο της φτώχειας.
 • στο οικείο ΠΕΠ, όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του είναι ίσο ή μικρότερο από το κατά τα ανωτέρω οριζόμενο όριο της φτώχειας.

Το όριο φτώχειας, όπως αυτό προσδιορίσθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2016, ορίζεται σε 4.500€ ετησίως για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενο κατά :

 • 50% για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών.
 • 30% για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και πότε λήγει η προθεσμία των αιτήσεων

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση εκτυπωμένη πρέπει να αποσταλούν έως 3/7/2018 σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», και μόνο ταχυδρομικά ή με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier).

Ο κάθε σφραγισμένος φάκελος περιλαμβάνει μια μόνον αίτηση μαζί με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την εκτύπωση της «Αίτησης – Δήλωσή» τους, θα υποβάλλουν καθαρά και ευανάγνωστα τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο) σε ισχύ ή μετάφρασή του – εντός του τελευταίου τριμήνου – αν δεν είναι με λατινική γραφή. Για αλλοδαπές τρίτων χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και Άδεια Διαμονής σε ισχύ. Σε περίπτωση που έχει λήξει η άδεια διαμονής, απαιτείται η τελευταία άδεια διαμονής, καθώς και η αίτηση ανανέωσής της προς τον αρμόδιο φορέα, που έχει κατατεθεί η σχετική αίτηση.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου από την ημερομηνία της Πρόσκλησης.
 • Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2017 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2017 έως 31/12/2017).

Κάθε ενδιαφερόμενος για να συμμετάσχει θα πρέπει να:

 • Να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ την φόρμα «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση». Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 14/6/2018 έως 3/7/2018 στη διεύθυνση eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr.
 • Κάθε ωφελούμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση, βάσει ΑΦΜ με τη διαπίστευση του TAXISnet.
 • Η αίτηση θα πρέπει να φέρει την υπογραφή της αιτούσας.
 • Να αποστείλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στην ΕΕΤΑΑ μόνο ταχυδρομικά ή με κούριερ.
 • Αίτηση από άνδρα γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που είναι χήρος ή κάτοχος δικαστικής απόφασης επιμέλειας παιδιού ή ατόμου με αναπηρία.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top