100 με 350 ευρώ για να συμμετάσχει κάποιος στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

Τα τέλη χρήσης του συστήματος ανά πλειστηριασμό ορίζει τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης

100 με 350 ευρώ για να συμμετάσχει κάποιος στους ηλεκτρον

Με την καταβολή από 100-350 ευρώ ανά πλειστηριασμό και αναλόγως το ύψος της πρώτης προσφοράς, θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συμμετάσχει στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς  που θα ξεκινήσουν σύντομα. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, με νέα απόφασή του, τροποποίησε το άρθρο 8 της προγενέστερης απόφασής του και καθόρισε τέλος χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος:

          Το τέλος χρήσης των συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή και ορίζεται:

α) στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και

β) στο ποσό των εκατό ευρώ (100) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση ή μικρότερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

             Εξ αυτού, ποσό είκοσι (20) ευρώ αποδίδεται από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 13 και 1 του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

          Ως αιτία όλων των παραπάνω ενεργειών αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. 

 

Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Back to Top