ΕΝΦΙΑ...forever

Στην Ελλάδα ό,τι μπαίνει... δεν βγαίνει

Στην Ελλάδα ό,τι μπαίνει δεν βγαίνει.

Ό,τι επιβάλλεται, σπανίως καταργείται.

Έτσι και ο ΕΝΦΙΑ, τελικά, ήρθε για να μείνει. 

ΕΝΦΙΑ και ξερό ψωμί που λέει ο λαός ή ΕΝΦΙΑ μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αγγλοσαξωνικά, ΕΝΦΙΑ... for ever.

Το ολιστικό σχέδιο της Κυβέρνησης το ομολογεί.

Στο σχετικό εδάφιο για τις αντικειμενικές τιμές είναι ξεκάθαρο.

Ηλίου φαεινότερο: «Αυτή η προσαρμογή (αναφέρεται στο θέμα των αντικειμενικών- εμπορικών αξιών) θα καταστήσει βιώσιμα, μακροπρόθεσμα, τα έσοδα (2,65 δισ. ευρώ) και θα οδηγήσει σε δίκαιη κατανομή του φόρου επί των ακινήτων. Επιπλέον, η προσαρμογή αυτή θα ευθυγραμμίσει το ελληνικό κράτος με τις δικαστικές αποφάσεις του ΣτΕ, εξαλείφοντας τις σχετικές δικαστικές διαφορές».

Τι χρεία άλλων μαρτύρων και μαρτυριών έχουμε;

Το τι, διάβασε στο προγραμματικό συμβόλαιο το Σεπτέμβριο του 2014;

Τότε οι Έλληνες άκουσαν ότι: «Ο ΕΝΦΙΑ, λοιπόν, δεν μπορεί να διορθωθεί, δεν μπορεί να βελτιωθεί – μπορεί μόνον να καταργηθεί.Θεσπίζουμε κοινωνικά δίκαιο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ).Θεσπίζουμε κοινωνικά δίκαιο φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑΠ).Δε θα φορολογήσουμε κανένα με πλασματικές αξίες.Αναπροσαρμόζουμε άμεσα τις αντικειμενικές αξίες τουλάχιστον 30% έως 35%.».

Ο Ελληνικός λαός σε παρόμοιες περιπτώσεις λέει: Ας πρόσεχες!!!!!!