Καρκίνος, Λέων, Παρθένος:Πώς θα σας επηρεάσει η Σελήνη στον Ταύρο;

Ευνοούνται οικονομικά και ερωτικά