Καρκίνος, Λέων, Παρθένος: Ο ανάδρομος Ερμής στον Κριό!

Τι πρέπει να προσέξουμε;