Δείτε ποιοι είναι οι ευνοημένοι από την είσοδο της Αφροδίτης στον Κριό

Ποιες ημεριμηνίες θα πρέπει να προσέξουμε;