Υρώ Λούπη: Παραδέχτηκε ότι είναι ζευγάρι με τον Καλυβάτση

''Όχι, δεν είμαστε καλοί φίλοι''