Η Σπυροπούλου και το τηλέφωνο στον Δρυμωνάκο

Δείτε το σχετικό απόσπασμα