Αντικειμενικές: Αυξήσεις έως 30% σε λαϊκές περιοχές

Αλλά και μειώσεις σε ακριβές περιοχές