Γιατί οι τιμές των ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας έχουν πάρει... την ανιούσα;

Ο ένοχος λέγεται... Airbnb