Ηλεκτρικη διασύνδεση των Κυκλάδων: Ενα μεγάλο έργο εγκαινίασε ο πρωθυπουργός

«Κάναμε πράξη ένα όραμα δεκαετιών»