Εγκαινίασε την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής ο Τσίπρας

«Καθήκον μας κάθε πολίτης να νιώθει ασφαλής»