Επιδεινώθηκαν οι δείκτες απασχόλησης τους τελευταίους 12 μήνες

Το 42,1% όσων βρήκαν δουλειά τον τελευταίο χρόνο αμείβεται με λιγότερα από 500 ευρώ