Δυο φορές… εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες από τον Απρίλιο!

Επιβαρυμένες και οι τρέχουσες εισφορές λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού