Πορεία στη Βουλή από τις σχολικές καθαρίστριες

Διεκδικούν μόνιμες και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας