Η κόλαση των 13 παιδιών στο "σπίτι του τρόμου" στην Καλιφόρνια

Ζούσαν σαν μέλη θρησκευτικής αίρεσης