Κυριαρχεί η part time απασχόληση για 200-300 ευρώ

Οι κλάδοι που "βασιλεύει" η part time εργασία