Χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας

Πρόστιμα και κατασχέσεις για όσους δεν πλήρωσαν τα τέλη