Σε βαριά ατμόσφαιρα τα Θεοφάνεια στη Μάνδρα

Άδειοι δρόμοι, βλέμματα κενά και το χαμόγελο δεν έχει επιστρέψει ακόμη στα χείλη των κατοίκων