Η πρώτη θετική είδηση: Μείωση των λογαριασμών της ΔΕΗ

Καλό αλλά λίγο…