Ικανοποίηση στον εμπορικό κόσμο για την κίνηση των εορτών

Οι γιορτές «ζέσταναν» τα ταμεία