Κατασχέσεις λογαριασμών ακόμα και για οφειλές σε Δήμους

Σε ισχύ η ρύθμιση των 100 δόσεων