Αναρτήθηκαν τελικά πριν από λίγο στο TaxisNet τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2018.

Για να δουν τα τέλη που τους αναλογούν, οι φορολογούμενοι θα μπαίνουν στο Taxis χρησιμοποιώντας είτε τους κωδικούς τους είτε απλώς το συνδυασμό του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και του ΑΦΜ τους.

Επίσης τα τέλη μπορούν να βρεθούν με δύο τρόπους απο δύο διαφορετικές ιστοσελίδες.

Ο ένας είναι η ιστοσελίδα www.gsis.gr και ο άλλος βάζοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html

Tags: