Το κείμενο του ESM, το οποίο πρόκειται να συζητηθεί σήμερα σε τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου των Διοικητών του ESM ή το αργότερο μέχρι τέλους της εβδομάδος, αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή των 800 εκατ. Ευρώ στην Ελλάδα, από τη δόση των 7,7 δισ ευρώ.

Οι όροι αυτοί συνοψίζονται:

Τα χρήματα των δόσεων να πηγαίνουν από τον ESM σε ένα ειδικό «κλειστό» λογαριασμό του Δημοσίου, ώστε να χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟΝ για εξόφληση οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες.

Η κάθε δόση του ESM για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 80% της προηγούμενης θα έχει φθάσει στην αγορά.

Αν το ταμειακό υπόλοιπο στο λογαριασμό αυτό είναι πάνω από 300 εκατ. ευρώ και δεν πήγε στους ιδιώτες, o ΕSM μπορεί να το ζητήσει πίσω.

Η δόση των 7,7 δισ ευρώ αποτελείται από 6,9 δισ ευρώ (εκ των οποίων τα 6,4 δισ πάνε για αποπληρωμή υποχρεώσεων στις 17 Ιουλίου (σε ΕΚΤ, ιδιώτες ομολογιούχους και ΔΝΤ) και 800 εκατ. Ευρώ που είναι η πρώτη δόση για πληρωμή οφειλών του Δημοσίου σε ιδιώτες.

 

Tags: