Απίστευτα είναι τα στοιχεία από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο, όπου από ένα σύνολο περίπου 4 εκατ. φορολογουμένων (ή πιο ορθά, ΑΦΜ) που χρωστούν συνολικά 93 δισ. ευρώ, περίπου το 80% το οφείλουν μόλις 7.296 οφειλέτες!

Ειδικότερα, περισσότεροι από τους μισούς οφειλέτες του Δημοσίου, περίπου 2,4 εκατομμύρια φορολογούμενοι, χρωστούν λιγότερα από 500 ευρώ ο καθένας!

Μάλιστα, ο ένας στους πέντε οφειλέτες χρωστά στο κράτος το πολύ μέχρι 50 ευρώ και ο ένας στους τρεις από 50,01 μέχρι 500 ευρώ. Στον αντίποδα, μόλις 69 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστούν πάνω από 100.000.000 ευρώ έκαστος και συνολικά 28,7 δισ. ευρώ ή το 31% περίπου του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Την ίδια ώρα, 7.296 οφειλέτες έχουν οφειλές ύψους άνω του 1 εκατ. ευρώ και συνολικά οφείλουν 74 δισ. ευρώ, επί συνόλου οφειλών 92,9 δισ. ευρώ (Δεκέμβριος του 2016).

Η διάρθρωση των οφειλών καταδεικνύει ότι οι μεγάλες οφειλές είναι συγκεντρωμένες σε λίγα πρόσωπα και αφορούν μεταξύ άλλων υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ αλλά και ιδιωτικές και εάν δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία, είναι αδύνατη η είσπραξή τους.

Περίπου το 1/3 του συνολικού ποσού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι απλήρωτα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, ενώ το 1/5 είναι χρέη από απλήρωτο ΦΠΑ.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική
Tags: