Τέλος στη «χαρτούρα» του Δημοσίου βάζει το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής.

Όπως προβλέπει σχετική εγκύκλιος, το αργότερο μέχρι τις 31/12/2018 θα πρέπει τα υπουργεία, οι δήμοι και γενικότερα όλοι οι φορείς του δημοσίου να διακινούν τα έγγραφα τους ηλεκτρονικά με χρήση προηγμένων ψηφιακών υπογραφών.

Η διακίνηση θα γίνεται μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ), με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να τονίζει πως το κεντρικό σύστημα «θα αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διακίνησης εγγράφων μεταξύ των φορέων, παρέχοντας και αποδεικτικά παράδοσης (Proof-of-Delivery)».

 

Tags: