Πέντε είναι οι ονομασίες που κατέθεσε ο Μάθιου Νίμιτς στους διαπραγματευτές Ελλάδας και Σκοπίων, Αδαμάντιο Βασιλάκη και Βάσκο Ναουμόφκσι.
 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της σκοπιανικής ιστοσελίδας mkd.mk, αυτές είναι:
 
Republika Nova Makedonija (Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας) 
Republika Severna Makedonija (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας) 
Republika Gorna Makedonija (Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας) 
Republika Vardarska Makedonija (Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη)
Republika Makedonija (Skopje) [Δημοκρατία της Μακεδονίας (Σκόπια)]
 
Η συντομογραφή της κάθε ονομασίας θα είναι αντίστοιχα:
 
Nova Makedonija
Severna Makedonija
Gorna Makedonija
Vardarska Makedonija
Makedonija (Skopje)
Tags: