Στον νόμο Κατσέλη μπορούν να ενταχθούν τα δάνεια του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), σύμφωνα με την απάντηση στη Βουλή του Υπουργού Οικονομίας  και  Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου, σε ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου.  

 Σε έγγραφο το οποίο  διαβίβασε στη Βουλή ο κ. Παπαδημητρίου και  υπογράφει ο ειδικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Φώτης Κουρμούσης, αναφέρεται: 

«Έχει ήδη καταρτισθεί από τον ΟΑΕΔ (ο οποίος καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων ΝΠΔΔ ΟΕΚ και ΟΕΕ) σχέδιο διάταξης, προκειμένου να ενταχθεί σε προσεχές νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τα αρρύθμιστα δάνεια του ΟΕΚ. Σε κάθε περίπτωση όμως τα δάνεια του ΟΕΚ μπορούν να ενταχθούν στον ν.3869/10 για τη “ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων”. (Νόμος Κατσέλη)».

 

 

 

Tags: