Μετά την απόφαση που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές να γίνουν από το 2019, το Ελεγκτικό Συνέδριο έριξε και δεύτερη βόμβα, κρίνοντας αντισυνταγματικές τις παρατάσεις των συμβασιούχων στους ΟΤΑ, με το σκεπτικό ότι το Σύνταγμα τις απαγορεύει ρητά, όπως απαγορεύει και τις μονιμοποιήσεις των εν λόγω συμβασιούχων.

Αναλυτικά, με βάση την απόφαση αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποκλείεται η δυνατότητα παράτασης των συμβάσεων για περίπου 15.000 συμβασιούχους που απασχολούνται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες είχαν προβλεφθεί σε πρόσφατους νόμους και επί υπουργίας Κατρούγκαλου. Επίσης απαγορεύει ακόμα και την πληρωμή των συγκεκριμένων συμβασιούχων για το διάστημα της παράτασης των συμβάσεών τους, καθώς έκρινε ότι αυτή έγινε παράνομα.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πραγματοποιήσει διάσκεψη για το ίδιο θέμα και την επόμενη εβδομάδα. 

Tags: