Πώς θα επηρεάσει η Νέα Σελήνη Ζυγούς, Σκορπιούς, Τοξότες

Σχηματίζεται στις 17 Μαρτίου και η επιρροή της θα είναι έντονη όλο το Παρασκευοσαββατοκύριακο