Γιατί ο Π. Ιωαννίδης έφευγε με κλάματα από τη δουλειά του;

Την περίοδο που ήταν στην Ιταλία