Ληστεία ή ξεκαθάρισμα λογαριασμών η δολοφονία στο Μαρούσι;

Ληστεία ή ξεκαθάρισμα λογαριασμών η δολοφονία στο Μαρούσι;