ΕΦΚΑ θα πληρώνουν οι άστεγοι της Αθήνας που πουλάνε στους δρόμους το περιοδικό «Σχεδία»

Από τον Μάρτιο, το περιοδικό θα πωλείται πλέον προς 4 ευρώ αντί για 3 που ίσχυε μέχρι τώρα