Δημιούργησαν ανθρώπινα ωάρια στο εργαστήριο

Ελπίδες για τα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν παιδιά