«Θεογέφυρο» Ιωαννίνων: Κατέρρευσε ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά γεφύρια της χώρας μας

Μελετητές είχαν προειδοποιήσει για την κατάρρευση