Φρένο στις εκδρομές των μαθητών στο εξωτερικό βάζει το υπουργείο Παιδείας

Με εξαίρεση τα προγράμματα που εποπτεύονται από το ίδιο το υπουργείο