Δίκτυο οπτικών ινών από τον ΟΤΕ σε απομακρυσμένες περιοχές

Γρήγορο ίντερνετ παντού