5.000 ευρώ πρόστιμο αν δεν δηλωθεί το ενοίκιο για Airbnb

Οι συνέπειες για όσους δεν γράφονται στο μητρώο