ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

slide4Κατάταξη προγραμμάτων σε κατηγορίες


Όλα τα τηλεοπτικά προγράμματα εκτός των διαφημιστικών μηνυμάτων (τηλεοπτικών διαφημίσεων) και των μηνυμάτων τηλεπώλησης, όπως αυτά ορίζονται στις περ. θ και ιβ του άρθρου 2 του π.δ. 109/2010 αντίστοιχα, κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό δυσμενούς επίδρασης που μπορεί να έχει το περιεχόμενό τους στην προσωπικότητα και στην εν γένει σωματική, ηθική, πνευματική και ψυχική ανάπτυξη των ανηλίκων (προσώπων ηλικίας έως 18 ετών). Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική η σήμανση των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων κινηματογραφικών έργων που προβάλλονται στους κινηματογράφους ή σε οποιοδήποτε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης.

Επεξήγηση Κατηγορίας και Οπτικών Συμβόλων

K: Κατάλληλο για όλους
8: Κατάλληλο για άνω των 8 Ετών
12: Κατάλληλο για άνω των 12 Ετών
16: Κατάλληλο για άνω των 16 Ετών
18: Κατάλληλο για άνω των 18 Ετών

Ειδική Σήμανση Προσδιορισμού του Περιεχομένου Τηλεοπτικών Προγραμμάτων Κατάλληλων από 12 Ετών και Άνω

Βία: Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας
Σεξ: Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές
Ακατάλληλη Φρασεολογία: Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου
Χρήση Ουσιών: Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών και άλλων εξαρτησιογώνων ουσιών


Σήμανση ΑΜΕΑ
Υ/Τ: Το πρόγραμμα μεταδίδεται με Ελληνικούς υπότιτλους
Μ/Γ: Το πρόγραμμα μεταδίδεται μεταγλωτισμένο στα Ελληνικά
Ν.Γ: Το πρόγραμμα μεταδίδεται με ταυτόχρονη διερμηνεία στη Νοηματική γλώσσα
Κ.Τ: Το πρόγραμμα περιέχει κυλιόμενους τίτλους των σημαντικότερων ειδήσεων
Π.Υ: Ειδικά διαμορφωμένοι υπότιτλοι για άτομα με κώφωση ή βαρηκοΐα