Όροι διαγωνισμών

06/09/2023

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ STAR ΣΕΖΟΝ 01/09/2023-15/07/2024

1) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια εταιρεία») σε συνεργασία με την «Green Pixel Productions Α.Ε.» με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού θέση Πέτσα Βακαλοπούλου – Βιοπα, διοργανώνουν ηλεκτρονικά την παρούσα σειρά προωθητικών ενεργειών – Διαγωνισμών (εφεξής οι «Διαγωνισμοί»), στο πλαίσιο τηλεοπτικών προγραμμάτων Breakfast @ Star», «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Stars System», που η Διοργανώτρια εταιρεία έχει δημιουργήσει και προβάλλει μέσω του τηλεοπτικού της σταθμού. Οι συγκεκριμένοι όροι του εκάστοτε διαγωνισμού (όπως ενδεικτικά: διάρκεια, αριθμός νικητών, είδος και αριθμός δώρων κ.α.) θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις επιλογές της STAR CHANNEL και θα ανακοινώνονται από τον/τους παρουσιαστή/ές κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εκπομπής.

2) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.


02/09/2022

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ STAR ΣΕΖΟΝ 01/09/2022-15/07/2023

1) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια εταιρεία») σε συνεργασία με την «Green Pixel Productions Α.Ε.» με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού θέση Πέτσα Βακαλοπούλου – Βιοπα, διοργανώνουν ηλεκτρονικά την παρούσα σειρά προωθητικών ενεργειών – Διαγωνισμών (εφεξής οι «Διαγωνισμοί»), στο πλαίσιο τηλεοπτικών προγραμμάτων Breakfast @ Star», «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Stars System», που η Διοργανώτρια εταιρεία έχει δημιουργήσει και προβάλλει μέσω του τηλεοπτικού της σταθμού. Οι συγκεκριμένοι όροι του εκάστοτε διαγωνισμού (όπως ενδεικτικά: διάρκεια, αριθμός νικητών, είδος και αριθμός δώρων κ.α.) θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις επιλογές της STAR CHANNEL και θα ανακοινώνονται από τον/τους παρουσιαστή/ές κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εκπομπής.

2) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.


14/12/2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ «ΤΕΛΙΚΟΣ GNTM4» ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Για την ψηφοφορία «ΤΕΛΙΚΟΣ GNTM4» που διοργανώνει η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής «o ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ»), και σήμα- λογότυπο «STAR CHANNEL» η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 36, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Την ψηφοφορία διεξάγει και πραγματοποιεί για την Ελλάδα η εταιρεία «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.»,  η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Ι. Μεταξά 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και για την Κύπρο η εταιρεία «GOLDEN TELEMEDIA LTD.», η οποία εδρεύει στην Λεωφ. Κυρηνείας 131, 2113 Αγλαντζιά, όπως νόμιμα εκπροσωπείται («ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ»). Για την ψηφοφορία ισχύουν τα κάτωθι:


18/11/2021

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ «DANCING WITH THE STARS» ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Για την ψηφοφορία «DANCING WITH THE STARS» που διοργανώνει η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής «o ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ»), και σήμα- λογότυπο «STAR CHANNEL» η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 36, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. Την ψηφοφορία διεξάγει και πραγματοποιεί για την Ελλάδα η εταιρεία «ΑΜΑΖΕ Α.Ε.»,  η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Ι. Μεταξά 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται και για την Κύπρο η εταιρεία «GOLDEN TELEMEDIA LTD.», η οποία εδρεύει στην Λεωφ. Κυρηνείας 131, 2113 Αγλαντζιά, όπως νόμιμα εκπροσωπείται («ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ»). 


22/09/2021

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ STAR ΣΕΖΟΝ 22/09/2021-15/07/2022

1) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια εταιρεία») σε συνεργασία με την «Green Pixel Productions Α.Ε.» με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού θέση Πέτσα Βακαλοπούλου – Βιοπα, διοργανώνουν ηλεκτρονικά την παρούσα σειρά προωθητικών ενεργειών – Διαγωνισμών (εφεξής οι «Διαγωνισμοί»), στο πλαίσιο τηλεοπτικών προγραμμάτων Breakfast @ Star», «Αλήθειες με τη Ζήνα» και «Stars System», που η Διοργανώτρια εταιρεία έχει δημιουργήσει και προβάλλει μέσω του τηλεοπτικού της σταθμού. Οι συγκεκριμένοι όροι του εκάστοτε διαγωνισμού (όπως ενδεικτικά: διάρκεια, αριθμός νικητών, είδος και αριθμός δώρων κ.α.) θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις επιλογές της STAR CHANNEL και θα ανακοινώνονται από τον/τους παρουσιαστή/ές κατά τη διάρκεια της εκάστοτε εκπομπής.


17/12/2020

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ STARS SYSTEM

1) Η εταιρεία με την επωνυμία ”ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την Green Pixel Productions με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού θέση Πέτσα Βακαλοπούλου – Βιοπα, διοργανώνουν ηλεκτρονικά, την παρούσα προωθητική ενέργεια – Διαγωνισμό  (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), στην εκπομπή «Stars System» με παρουσιάστρια την Άση Μπήλιου, που η Διοργανώτρια εταιρεία έχει δημιουργήσει και προβάλλει κάθε Σάββατο, μέσω του τηλεοπτικού της σταθμού. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν πέντε (5) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα σετ με καλλυντικά της εταιρείας «Max Factor» (εφεξής το «Δώρο» και η εταιρεία ο «Δωροθέτης»). Το ακριβές περιεχόμενο του Δώρου (π.χ. αριθμός και είδος καλλυντικών), θα προσδιοριστεί ελεύθερα από τον Δωροθέτη.


09/12/2020

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ GNTM - WHAT'S UP

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ WHAT’S UP  Ενδύματα από εκπομπή GNTM του STAR channel»

 H εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» («COSMOTE»ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο MAΡΟΥΣΙ Αττικής (Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ αρ. 99), διοργανώνει σε συνεργασία με την εταιρεία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. – STAR CHANNEL» («η Συνδιοργανώτρια») Διαγωνισμό με τον τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ WHAT’S UP – Ενδύματα εκπομπής GNTM του STAR channel» («Διαγωνισμό») με σκοπό την διάθεση 10 ενδυμάτων που εμφανίστηκαν στην εκπομπή Greece’s Next Top Model του STAR channel.


03/12/2020

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ SHOPPING STAR ΜΕΣΩ ΤΟΥ HTTPS://MY.STAR.GR

1) Η εταιρεία με την επωνυμία ”ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την Green Pixel Productions με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού θέση Πέτσα Βακαλοπούλου – Βιοπα, σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «AVON COSMETICS GREECEΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, Λ. Μαραθώνος 135 & Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 099823318 (εφεξής καλούμενη «AVON»), διοργανώνουν ηλεκτρονικά, την παρούσα σειρά ημερήσιων προωθητικών ενεργειών – Διαγωνισμών με τον τίτλο “Shopping Star – Avon” (εφεξής οι «Διαγωνισμοί»), στην εκπομπή «Shopping Star» και τη σελίδα ψηφοφορίας http://my.star.gr που η Διοργανώτρια εταιρεία έχει δημιουργήσει και προβάλλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, μέσω του τηλεοπτικού της σταθμού. Από το κάθε ημερήσιο Διαγωνισμό θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής ανά εβδομάδα, κάθε ένας εκ των οποίων θα κερδίζει ένα σετ προϊόντων καλλυντικών ή μακιγιάζ της Avon (εφεξής το «Δώρο»).


07/09/2020

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «Η ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ-ΚΟΥ» ΣΕΖΟΝ 07/09/2020-10/07/2021

1) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια εταιρεία») σε συνεργασία με την «Green Pixel Productions Α.Ε.» με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού θέση Πέτσα Βακαλοπούλου – Βιοπα, διοργανώνουν ηλεκτρονικά την παρούσα σειρά προωθητικών ενεργειών – Διαγωνισμών (εφεξής οι «Διαγωνισμοί»), στη σελίδα ψηφοφορίας http://my.star.gr/play στο πλαίσιο της εκπομπής «Η Φωλιά των Κου-Κου» (εφεξής «εκπομπή») που η Διοργανώτρια εταιρεία έχει δημιουργήσει και προβάλλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, μέσω του τηλεοπτικού της σταθμού. Οι συγκεκριμένοι όροι του εκάστοτε διαγωνισμού (ενδεικτικά: διάρκεια, αριθμός νικητών, αριθμός δώρων κ.α.) θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις επιλογές της STAR CHANNEL και θα ανακοινώνονται από τον/τους παρουσιαστή/ές κατά τη διάρκεια της εκπομπής.