Η οδήγηση του Στέλιου, η ζαλάδα του συνοδηγού και το λάστιχο

"Αγιο είχατε"

#GlobetrottersGR