ΈΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ - Γ' ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ

Ένωση Κεντρώων - Γ' Δεκάλεπτο

Βουλευτικές Εκλογές 2019 - 10-λεπτα κομμάτων

Βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 1510 της 14.6.2019, κάθε κόμμα που παρουσιάζεται στις Εθνικές Βουλευτικές Εκλογές της 7.7.2019 δικαιούται ένα 10-λεπτο ανά εβδομάδα, στο οποίο παρουσιάζει τις θέσεις και την πολιτική του.

Τα 10-λεπτα αυτά μεταδίδονται υποχρεωτικά δωρεάν από όλα τα δημόσια και ιδιωτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας.