ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2019-2020

ΓΡΑΦΕΙΑ STAR CHANNEL

Κεντρικά γραφεία στη Κάτω Κηφησιά

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ SHOPPING STAR ΜΕΣΩ ΤΟΥ HTTPS://MY.STAR.GR

1) Η εταιρεία με την επωνυμία ”ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την Green Pixel Productions με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού θέση Πέτσα Βακαλοπούλου – Βιοπα, σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «AVON COSMETICS GREECEΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» που εδρεύει στον Γέρακα Αττικής, Λ. Μαραθώνος 135 & Θεσσαλονίκης, με ΑΦΜ 099823318 (εφεξής καλούμενη «AVON»), διοργανώνουν ηλεκτρονικά, την παρούσα σειρά ημερήσιων προωθητικών ενεργειών – Διαγωνισμών με τον τίτλο “Shopping Star – Avon” (εφεξής οι «Διαγωνισμοί»), στην εκπομπή «Shopping Star» και τη σελίδα ψηφοφορίας http://my.star.gr που η Διοργανώτρια εταιρεία έχει δημιουργήσει και προβάλλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, μέσω του τηλεοπτικού της σταθμού. Από το κάθε ημερήσιο Διαγωνισμό θα αναδεικνύεται ένας (1) νικητής ανά εβδομάδα, κάθε ένας εκ των οποίων θα κερδίζει ένα σετ προϊόντων καλλυντικών ή μακιγιάζ της Avon (εφεξής το «Δώρο»).

2) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

3) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρίας, της Green Pixel Productions και της Avon, οι συγγενείς τους πρώτου (α΄) και δευτέρου (β΄) βαθμού καθώς και οι σύζυγοι τους.

4) Κάθε διαγωνισμός θα έχει διάρκεια περίπου μίας (1) ώρας της ημέρας Παρασκευής, ήτοι όσο διαρκεί η μετάδοση του επεισοδίου της Παρασκευής εκάστης εβδομάδας.

5) Για να συμμετάσχει κάποιος σε ένα (ή περισσότερους) Ημερήσιο Διαγωνισμό, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, tablet ή έξυπνου κινητού τηλεφώνου, να εισέρχεται στην ιστοσελίδα http://my.star.gr την ημέρα Παρασκευή, κατά τη διάρκεια μετάδοσης του επεισοδίου του Προγράμματος. Στην ιστοσελίδα αυτή, θα καλείται να ψηφίσει μια παίκτρια για την τρέχουσα κάθε φορά εβδομάδα και στη συνέχεια θα πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένος στην ιστοσελίδα μέχρι την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, οπότε και θα καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (email, Ονοματεπώνυμο και προαιρετικά αριθμό τηλεφώνου) προκειμένου να υποβάλει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Κάθε ενδιαφερόμενος κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Παρασκευής και όσο είναι ανοιχτός ο διαγωνισμός μπορεί να αλλάξει την επιλογή του πατώντας το αντίστοιχο πεδίο αλλά η τελευταία του επιλογή ορίζεται ως η τελική του ψήφος, ωστόσο έχει δικαίωμα μόνο μίας συμμετοχής ανά Διαγωνισμό. Αν αποσταλούν περισσότερες από μία συμμετοχές από το ίδιο πρόσωπο, οι επόμενες της πρώτης συμμετοχής του θα ακυρώνονται και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

6) Για κάθε διαγωνισμό, θα κληρώνεται ένας (1) βασικός νικητής και ένας (1) αναπληρωματικός, για την περίπτωση που ο βασικός νικητής αρνηθεί ή δεν απαντήσει σε σχετική ειδοποίηση εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί. Η ανάδειξη του βασικού νικητή και του αναπληρωματικού θα διενεργείται στο τέλος του επεισοδίου της Παρασκευής κάθε εβδομάδας, στο στούντιο της Διοργανώτριας εταιρείας με τυχαία κλήρωση, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας εταιρείας. Η τεκμηρίωση / ανακοίνωση του αποτελέσματος θα γίνεται μέσω των σελίδων της εκπομπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook ή/και Instagram ή/και Twitter, κάθε Παρασκευή. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ανάδειξης του βασικού νικητή και του αναπληρωματικού κατά την προαναφερόμενη ημέρα, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής, με προηγούμενη ανακοίνωσή της στη σελίδα με τον τίτλο “Shopping Star” στο Facebook (https://www.facebook.com/shoppingstartv) ή το Instagram (https://www.instagram.com/shoppingstartv) ή το Twitter (https://www.twitter.com/shoppingstartv).

7) Το Δώρο θα αποστέλλεται στον τυχερό νικητή κάθε διαγωνισμού από τα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας Εταιρείας, με εταιρεία courier της επιλογής της, ενώ τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν αποκλειστικά την Διοργανώτρια Εταιρεία. Η αποστολή του δώρου θα γίνεται στο όνομα και τη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο νικητής. Κατά την παραλαβή του δώρου, υπάλληλος της εταιρείας courier θα ταυτοποιεί τα στοιχεία του νικητή-παραλήπτη με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του νικητή και ο νικητής-παραλήπτης θα υπογράφει τη δήλωση αποδοχής δώρου. Για την παράδοση του δώρου σε τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει το πρόσωπο αυτό να φέρει και να επιδείξει στον υπάλληλο courier, θεωρημένη εξουσιοδότηση από το νικητή καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο.

8) Η Διοργανώτρια εταιρεία και η Avon, δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή και δη όταν οφείλεται σε μη ανταπόκριση στην ηλεκτρονική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί. Ειδικότερα, εάν ο/η νικητής/τρια δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή του, απαντώντας στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ανάδειξής του σε νικητή, με μήνυμα προς τη Διοργανώτρια και δηλώνοντας τη διεύθυνση του ή εάν δεν αποδεχθεί το Δώρο, τότε θα κληθεί προς αποδοχή του αντίστοιχου Δώρου ο αναπληρωματικός, ο οποίος θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά από τη Διοργανώτρια εταιρεία και αφού απαντήσει στη σχετική ειδοποίηση ως ανωτέρω, θα αναδειχθεί ως νικητής. Μετά από δέκα (10) μέρες από την ειδοποίηση του, το δικαίωμα αποδοχής του βασικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.Εάν ούτε ο αναπληρωματικός ανταποκριθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση του, με τους ομοίους τρόπους ή εάν δεν αποδεχθεί το Δώρο, τότε το Δώρο ακυρώνεται. Εάν ο βασικός νικητής δεν αποστείλει τα πλήρη στοιχεία του στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διοργανώτριας Εταιρείας εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση του ως άνω, χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του επί του δώρου και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί σε διάθεση του δώρου στον Αναπληρωματικό κατά τα ως άνω, είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου, είτε στην διάθεσή του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Το Δώρο που θα λάβει ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται και δεν εξαργυρώνεται.

9) Η συμμετοχή οιουδήποτε, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί, είτε αναδειχθεί νικητής είτε όχι, για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματος που επιβεβαιώνεται βάσει των παρόντων Όρων.
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
(δ) εάν αναδειχθεί νικητής αλλά δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο κατά την παραλαβή του Δώρου, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.
(ε) σε περίπτωση μη υπογραφής της δήλωσης αποδοχής του Δώρου κατά την παραλαβή αυτού.

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή ή του αναπληρωματικού, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.

10) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την διοργανώτρια εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η διοργανώτρια εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

11) Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά της Διοργανώτριας ή/και της Avon, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι υποχρεούνται να τις απαλλάξουν από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών, που τυχόν προέρχονται από παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικότητας.

12) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια – Ημερήσιοι Διαγωνισμοί, να ματαιώσει έναν ή περισσότερους Ημερήσιους Διαγωνισμούς, να αυξήσει ή να μειώσει τη διάρκειά τους, να τροποποιήσει / αντικαταστήσει το δώρο ή τον αριθμό των νικητών, κλπ., όποτε και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα του «Shopping Star» στο Διαδίκτυο (https://www.star.gr/tv/shows/shoppingstar/). Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, εφόσον αυτή έχει ορθώς δημοσιευθεί στην ως άνω ιστοσελίδα.

13) Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη εάν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της. Ακόμα, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές με τις οποίες έχουν παρασχεθεί λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.

14) Μετά την εκπνοή της διάρκειας κάθε Ημερήσιου Διαγωνισμού και την απόδοση του Δώρου σε έκαστο νικητή (ή τον αναπληρωματικό), κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Avon παύει να υφίσταται, δεν υπέχουν δε οιασδήποτε περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στον κάθε Ημερήσιο Διαγωνισμό. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται. Μετά την ολοκλήρωση κάθε Ημερήσιου Διαγωνισμού και την ειδοποίηση του νικητή εκάστης εβδομάδας, η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για ακύρωση ή /και ματαίωση του δώρου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

15) Οι Συμμετέχοντες σε κάθε Ημερήσιο Διαγωνισμό δεν έχουν, δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν στο μέλλον κανένα δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της Avon.

16) Η συμμετοχή στους Ημερήσιους Διαγωνισμούς προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και η Avon δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Ημερήσιου Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Avon δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι, έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Megaphone και της σελίδας στην οποία διενεργείται η ψηφοφορία http://my.star.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική - παρούσα ή μελλοντική -αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας και της Avon. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Avon δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία προκύψει στη σελίδα ψηφοφορίας ή στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή κάποιου Ημερήσιου Διαγωνισμού.

17) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση στην διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ή/ και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

18) Προσωπικά Δεδομένα:
Η Διοργανώτρια εταιρεία έχει αναρτήσει και διατηρεί στην ιστοσελίδα της την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων / Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), την οποία μπορείτε να διαβάσετε επισκεπτόμενοι τη σελίδα του διαγωνισμού, http://my.star.gr. Η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (κανονισμός 2016/679 Ε.Ε.) την εθνική νομοθεσία και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με έδρα στη διεύθυνση οδός Βιλτανιώτη 36, 14564 Κάτω Κηφισιά, τηλέφωνο 211-1891000, 211-1892000, 211-1891004, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται το τηλέφωνο, το ονοματεπώνυμο και ενδεχομένως τη διεύθυνσή σας με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και, σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής, την παράδοση των Δώρων ή την προσφορά των δωρεάν υπηρεσιών στο νικητή.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος από τη λήξη του Διαγωνισμού ή μέχρι να παραδοθούν τα δώρα και οι παροχές και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό τού Υπεύθυνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (όπως η εταιρεία Green Pixel Productions Α.Ε. που έχει αναλάβει την παραγωγή, η επιχείρηση που παρέχει το δώρο ή τις δωρεάν υπηρεσίες (Δωροθέτης) στην οποία θα διαβιβαστούν τα δεδομένα σας για την παράδοση τού δώρου σ’ εσάς, η εταιρεία courier που παραδίδει το δώρο, κλπ.) υπό την εποπτεία μας και με τις ίδιες εξασφαλίσεις. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής), όπως για παράδειγμα, να ζητήσετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στα παραπάνω τηλέφωνα ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση dataprotection@star.gr Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει σε αποστολή ενημερωτικού newsletter από τον διαφημιζόμενο Δωροθέτη και θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία του Δωροθέτη. Τέλος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30-210 6475600, www.dpa.gr.

19) Απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό είναι να λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα, κλικάροντας το σχετικό πεδίο με την ένδειξη «Αποδέχομαι τους Όρους Συμμετοχής». Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

20) Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.star.gr/tv/diagonismoi και μπορούν να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας εταιρείας και εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον αναρτάται πάντα το επικαιροποιημένο κείμενο αυτών.

21) Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.


Αθήνα, 01.09.2019

Οι Εταιρίες
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - STAR CHANNEL,
GREEN PIXEL PRODUCTIONS
και AVON COSMETICS GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ----------------

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ «Η ΦΩΛΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥ-ΚΟΥ» ΣΕΖΟΝ 07/09/2020-10/07/2021

1) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια εταιρεία») σε συνεργασία με την «Green Pixel Productions Α.Ε.» με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού θέση Πέτσα Βακαλοπούλου – Βιοπα, διοργανώνουν ηλεκτρονικά την παρούσα σειρά προωθητικών ενεργειών – Διαγωνισμών (εφεξής οι «Διαγωνισμοί»), στη σελίδα ψηφοφορίας http://my.star.gr/play στο πλαίσιο της εκπομπής «Η Φωλιά των Κου-Κου» (εφεξής «εκπομπή») που η Διοργανώτρια εταιρεία έχει δημιουργήσει και προβάλλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, μέσω του τηλεοπτικού της σταθμού. Οι συγκεκριμένοι όροι του εκάστοτε διαγωνισμού (ενδεικτικά: διάρκεια, αριθμός νικητών, αριθμός δώρων κ.α.) θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις επιλογές της STAR CHANNEL και θα ανακοινώνονται από τον/τους παρουσιαστή/ές κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

2) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρίας και της Green Pixel Productions, οι συγγενείς τους πρώτου (α΄) και δευτέρου (β΄) βαθμού καθώς και οι σύζυγοι τους. Οι εργαζόμενοι της εταιρίας του εκάστοτε Δωροθέτη, καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου (α΄) και δευτέρου (β΄) βαθμού και οι σύζυγοι τους, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό όταν το προσφερόμενο δώρο είναι προϊόν του εργοδότη τους.

4) Για να συμμετάσχει κάποιος σε έναν (ή περισσότερους) Διαγωνισμό/-ούς, θα πρέπει, ανάλογα με τη διαδικασία που θα ανακοινώνεται από τον/τους παρουσιαστή/ές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είτε να λάβει μέρος μέσω τηλεφώνου, καλώντας (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος) στον αριθμό αστικής χρέωσης, που θα ανακοινώνεται από τον/τους παρουσιαστή/ές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είτε να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, tablet ή έξυπνου κινητού τηλεφώνου, να εισέρχεται στον λογαριασμό της εκπομπής στο Instagram https://www.instagram.com/starkoukou/ κατά τη διάρκεια μετάδοσης της εκπομπής ή του επεισοδίου. Στην ιστοσελίδα αυτή, θα καλείται να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα ανακοινώνονται για τον κάθε Διαγωνισμό από τον/τους παρουσιαστή/ές κατά τη διάρκεια της εκπομπής, προκειμένου να υποβάλει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου στο Διαγωνισμό. Αν αποσταλούν περισσότερες από μία συμμετοχές από το ίδιο πρόσωπο, οι επόμενες της πρώτης συμμετοχής του θα ακυρώνονται και δε θα λαμβάνονται υπόψη

5) Για κάθε διαγωνισμό, θα κληρώνεται ένας ή παραπάνω βασικός/-οί νικητής/-ές και ίδιος αριθμός αναπληρωματικών, για την περίπτωση που ο βασικός νικητής αρνηθεί ή δεν απαντήσει σε σχετική ειδοποίηση εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί. Η ανάδειξη του βασικού νικητή και του αναπληρωματικού θα διενεργείται στο τέλος της εκπομπής, στο στούντιο της Διοργανώτριας εταιρείας

με τυχαία κλήρωση, παρουσία εκπροσώπου της Διοργανώτριας εταιρείας. Η τεκμηρίωση / ανακοίνωση του αποτελέσματος θα γίνεται από τους παρουσιαστές στο πέρας της εκπομπής ή μέσω των σελίδων της εκπομπής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook ή/και Instagram ή/και Twitter. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ανάδειξης του βασικού νικητή και του αναπληρωματικού κατά την προαναφερόμενη ημέρα και με τον προαναφερόμενο τρόπο, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής, με προηγούμενη ανακοίνωσή της στις σελίδες της εκπομπής στο Facebook ή το Instagram ή το Twitter.

6) Το Δώρο θα αποστέλλεται στον τυχερό νικητή κάθε διαγωνισμού, και τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν την Διοργανώτρια Εταιρεία ή τον Δωροθέτη. Η αποστολή του δώρου θα γίνεται στο όνομα και τη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο νικητής, ο οποίος κατά την παραλαβή του θα υπογράφει σχετική δήλωση αποδοχής και παραλαβής του δώρου. Κάθε συμμετέχων αποδέχεται και συναινεί στην κοινοποίηση προσωπικών του δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρεία στο Δωροθέτη στο μέτρο που αυτή απαιτείται για να μπορέσει ο τελευταίος να έρθει σε επικοινωνία μαζί του ώστε να τον ενημερώσει για το πώς θα λάβει το Δώρο.

7) Η Διοργανώτρια εταιρεία, δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή και δη όταν οφείλεται σε μη ανταπόκριση στην ηλεκτρονική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί. Ειδικότερα, εάν ο/η νικητής/τρια δεν ανταποκριθεί εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίησή του, απαντώντας στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ανάδειξής του σε νικητή, με μήνυμα προς τη Διοργανώτρια και δηλώνοντας τη διεύθυνσή του ή εάν δεν αποδεχθεί το Δώρο, τότε θα κληθεί προς αποδοχή του αντίστοιχου Δώρου ο αναπληρωματικός, ο οποίος θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά από τη Διοργανώτρια εταιρεία και αφού απαντήσει στη σχετική ειδοποίηση ως ανωτέρω, θα αναδειχθεί ως νικητής. Μετά από δύο (2) ημέρες από την ειδοποίηση του, το δικαίωμα αποδοχής του βασικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρείας. Εάν ούτε ο αναπληρωματικός ανταποκριθεί εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίηση του ή εάν δεν αποδεχθεί το Δώρο, τότε το Δώρο ακυρώνεται. Εάν ο βασικός νικητής δεν αποστείλει τα πλήρη στοιχεία του στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διοργανώτριας Εταιρείας εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίηση του ως άνω, χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του επί του δώρου και η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη, διατηρεί δε το δικαίωμα να προβεί σε διάθεση του δώρου στον Αναπληρωματικό κατά τα ως άνω, είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου, είτε στην διάθεσή του με οποιαδήποτε διαδικασία ή και ελεύθερα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Το Δώρο που θα λάβει ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται και δεν εξαργυρώνεται.

8) Η συμμετοχή οιουδήποτε, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί, είτε αναδειχθεί νικητής είτε όχι, για τους εξής λόγους:

(α) σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις
(β) λόγω κωλύματος που επιβεβαιώνεται βάσει των παρόντων Όρων.
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
(δ) εάν αναδειχθεί νικητής αλλά δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο κατά την παραλαβή του Δώρου, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του, εφόσον του ζητηθεί.
(ε) σε περίπτωση μη υπογραφής της δήλωσης αποδοχής του Δώρου κατά την παραλαβή αυτού.

Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή ή του αναπληρωματικού, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.

9) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την διοργανώτρια εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η διοργανώτρια εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η Διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

10) Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά της Διοργανώτριας ή της Green Pixel, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι υποχρεούνται να τις απαλλάξουν από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών, που τυχόν προέρχονται από παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικότητας.

11) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής Διαγωνισμών Εκπομπών, να ματαιώσει έναν ή περισσότερους Διαγωνισμούς, να αυξήσει ή να μειώσει τη διάρκειά τους, να τροποποιήσει / αντικαταστήσει το δώρο ή τον αριθμό των νικητών, κλπ., όποτε και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στη σελίδα του Star στο διαδίκτυο (https://www.star.gr/tv/diagonismoi). Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, εφόσον αυτή έχει ορθώς δημοσιευθεί στην ως άνω ιστοσελίδα.

12) Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμα, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές με τις οποίες της έχουν παρασχεθεί λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Επίσης, η Διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη εάν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της.

13) Μετά την εκπνοή της διάρκειας κάθε Διαγωνισμού και την απόδοση του Δώρου σε έκαστο νικητή (ή τον αναπληρωματικό), κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, δεν υπέχουν δε οιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στον κάθε Ημερήσιο Διαγωνισμό. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται. Μετά την ολοκλήρωση κάθε Διαγωνισμού και την ειδοποίηση του εκάστου νικητή, η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για ακύρωση ή /και ματαίωση του δώρου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

14) Οι Συμμετέχοντες σε κάθε Διαγωνισμό δεν έχουν, δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν στο μέλλον κανένα δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και της εκάστοτε Δωροθέτριας εταιρίας.

15) Η συμμετοχή στους Διαγωνισμούς προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά παραιτούνται από κάθε σχετική - παρούσα ή μελλοντική -αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία προκύψει στη σελίδα ψηφοφορίας ή στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή κάποιου Διαγωνισμού.

16) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση στην διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ή/ και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

17) Προσωπικά Δεδομένα:

Η Διοργανώτρια εταιρεία έχει αναρτήσει και διατηρεί στην ιστοσελίδα της την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων / Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), την οποία μπορείτε να διαβάσετε επισκεπτόμενοι τη σελίδα του διαγωνισμού,

http://my.star.gr. Η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (κανονισμός 2016/679 Ε.Ε.) την εθνική νομοθεσία και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με έδρα στη διεύθυνση οδός Βιλτανιώτη 36, 14564 Κάτω Κηφισιά, τηλέφωνο 211-1891000, 211-1892000, 211-1891004, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται το τηλέφωνο, το ονοματεπώνυμο και ενδεχομένως τη διεύθυνσή σας με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και, σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής, την παράδοση των Δώρων ή την προσφορά των δωρεάν υπηρεσιών στο νικητή.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες από τη λήξη του Διαγωνισμού ή μέχρι να παραδοθούν τα δώρα και οι παροχές και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό τού Υπεύθυνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (όπως η εταιρεία Green Pixel Productions Α.Ε. που έχει αναλάβει την παραγωγή, η επιχείρηση που παρέχει το δώρο ή τις δωρεάν υπηρεσίες (Δωροθέτης) στην οποία θα διαβιβαστούν τα δεδομένα σας για την παράδοση τού δώρου σ’ εσάς, η εταιρεία courier που παραδίδει το δώρο, κλπ.) υπό την εποπτεία μας και με τις ίδιες εξασφαλίσεις. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής), όπως για παράδειγμα, να ζητήσετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στα παραπάνω τηλέφωνα ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση dataprotection@star.gr Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει σε αποστολή ενημερωτικού newsletter από τον διαφημιζόμενο Δωροθέτη και θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία του Δωροθέτη. Τέλος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30-210 6475600, www.dpa.gr

18) Απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό είναι να λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα, κλικάροντας το σχετικό πεδίο με την ένδειξη «Αποδέχομαι τους Όρους Συμμετοχής». Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

19) Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.star.gr/tv/diagonismoi και μπορούν να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας εταιρείας και εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον αναρτάται πάντα το επικαιροποιημένο κείμενο αυτών.

20) Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Αθήνα, 07.09.2020

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - STAR CHANNEL

----------------

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ STARS SYSTEM
1) Η εταιρεία με την επωνυμία ”ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την Green Pixel Productions με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού θέση Πέτσα Βακαλοπούλου – Βιοπα, διοργανώνουν ηλεκτρονικά, την παρούσα προωθητική ενέργεια – Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), στην εκπομπή «Stars System» με παρουσιάστρια την Άση Μπήλιου, που η Διοργανώτρια εταιρεία έχει δημιουργήσει και προβάλλει κάθε Σάββατο, μέσω του τηλεοπτικού της σταθμού. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής ο οποίος θα κερδίσει δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο AKS στο Πόρτο Χέλι για δύο (2) άτομα και μία (1) ημερήσια μεταφορά με υδροταξί από και προς τις Σπέτσες (εφεξής το «Δώρο»).

2) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

3) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρίας, της Green Pixel Productions , οι συγγενείς τους πρώτου (α΄) και δευτέρου (β΄) βαθμού καθώς και οι σύζυγοι τους.

4) Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια περίπου μίας (1) ώρας την 20.06.2020, ήτοι όσο διαρκεί η μετάδοση του επεισοδίου του Σαββάτου 20.06.2020.

5) Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, tablet ή έξυπνου κινητού τηλεφώνου, να εισέρχεται στον προσωπικό λογαριασμό της παρουσιάστριας του Προγράμματος Άσης Μπίλιου στο Instagram (https://www.instagram.com/asibiliou/?hl=el), το Σάββατο 20.06.2020, κατά τη διάρκεια μετάδοσης του επεισοδίου του Προγράμματος. Στην ιστοσελίδα αυτή, θα καλείται να κάνει Like στην ανάρτηση (post) που αφορά τον Διαγωνισμό του Stars System.

6) Για τον διαγωνισμό, θα κληρωθεί ένας (1) βασικός νικητής και ένας (1) αναπληρωματικός, για την περίπτωση που ο βασικός νικητής αρνηθεί ή δεν απαντήσει σε σχετική ειδοποίηση εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί. Η ανάδειξη του βασικού νικητή και του αναπληρωματικού θα διενεργηθεί με τυχαία κλήρωση. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος θα γίνει μέσω του προσωπικού λογαριασμού της Παρουσιάστριας του Προγράμματος Άσης Μπήλιου στο Instagram την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ανάδειξης του βασικού νικητή και του αναπληρωματικού κατά την προαναφερόμενη ημέρα, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής, με προηγούμενη ανακοίνωσή της στον ίδιο λογαριασμό της Άσης Μπήλιου στο Instagram.

7) Το Δώρο θα λάβει ο τυχερός νικητής μετά από επικοινωνία του με τον Δωροθέτη. Για να έρθει σε επαφή με τον νικητή ο Δωροθέτης, κάθε συμμετέχων αποδέχεται πως με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό συναινεί στην κοινοποίηση προσωπικών του δεδομένων από τη Διοργανώτρια στο Δωροθέτη στο μέτρο που αυτή απαιτείται για να μπορέσει ο τελευταίος να έρθει σε επικοινωνία μαζί του ώστε να τον ενημερώσει για το πώς θα λάβει το δώρο.

8) Η Διοργανώτρια εταιρεία και o Δωροθέτης, δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή και δη όταν οφείλεται σε μη ανταπόκριση στην ηλεκτρονική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί από τον Δωροθέτη. Ειδικότερα, εάν ο/η νικητής/τρια δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή του, απαντώντας στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ανάδειξής του σε νικητή, με μήνυμα προς τον Δωροθέτη και δηλώνοντας εάν δεν αποδεχθεί το Δώρο, τότε θα κληθεί προς αποδοχή του αντίστοιχου Δώρου ο αναπληρωματικός, ο οποίος θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά από τον Δωροθέτη και αφού απαντήσει στη σχετική ειδοποίηση ως ανωτέρω, θα αναδειχθεί ως νικητής. Μετά από δέκα (10) μέρες από την ειδοποίηση του, το δικαίωμα αποδοχής του βασικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρείας ή του Δωροθέτη. Εάν ούτε ο αναπληρωματικός ανταποκριθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση του, με τους ομοίους τρόπους ή εάν δεν αποδεχθεί το Δώρο, τότε το Δώρο ακυρώνεται. Το Δώρο που θα λάβει ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται και δεν εξαργυρώνεται.

9) Η συμμετοχή οιουδήποτε, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί, είτε αναδειχθεί νικητής είτε όχι, για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
(β) λόγω κωλύματος που επιβεβαιώνεται βάσει των παρόντων Όρων.
(γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
(δ) εάν αναδειχθεί νικητής αλλά δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο κατά την παραλαβή του Δώρου, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του, εφόσον του ζητηθεί.
Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή ή του αναπληρωματικού, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.

10) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την διοργανώτρια εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η διοργανώτρια εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

11) Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά της Διοργανώτριας ή/και του Δωροθέτη, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι υποχρεούνται να τις απαλλάξουν από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών, που τυχόν προέρχονται από παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικότητας.

12) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια – Διαγωνισμό, να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, να αυξήσει ή να μειώσει τη διάρκειά του, να τροποποιήσει / αντικαταστήσει το δώρο ή τον αριθμό των νικητών, κλπ., όποτε και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα του Star στο Διαδίκτυο (https://www.star.gr/tv/diagonismoi/). Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, εφόσον αυτή έχει ορθώς δημοσιευθεί στην ως άνω ιστοσελίδα.

13) Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη εάν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω επιδημιών, φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της. Ακόμα, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές με τις οποίες έχουν παρασχεθεί λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.

14) Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την απόδοση του Δώρου στον νικητή (ή τον αναπληρωματικό), κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και του Δωροθέτη παύει να υφίσταται, δεν υπέχουν δε οιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ειδοποίηση του νικητή, η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για ακύρωση ή /και ματαίωση του δώρου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

15) Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν, δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν στο μέλλον κανένα δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και του Δωροθέτη.

16) Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και ο Δωροθέτης δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Instagram επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και ο Δωροθέτης δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά παραιτούνται από κάθε σχετική - παρούσα ή μελλοντική -αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας και του Δωροθέτη. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και ο Δωροθέτης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία προκύψει στη σελίδα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram ή στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή Διαγωνισμού.

17) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση στην διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ή/ και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

18) Προσωπικά Δεδομένα:
Η Διοργανώτρια εταιρεία έχει αναρτήσει και διατηρεί στην ιστοσελίδα της την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων / Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR. Η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (κανονισμός 2016/679 Ε.Ε.) την εθνική νομοθεσία και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με έδρα στη διεύθυνση οδός Βιλτανιώτη 36, 14564 Κάτω Κηφισιά, τηλέφωνο 211-1891000, 211-1892000, 211-1891004, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται το τηλέφωνο, το ονοματεπώνυμο και ενδεχομένως τη διεύθυνσή σας με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και, σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής, την παράδοση των Δώρων ή την προσφορά των δωρεάν υπηρεσιών στο νικητή.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού ή μέχρι να παραδοθούν τα δώρα και οι παροχές και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).
Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό τού Υπεύθυνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (όπως η εταιρεία Green Pixel Productions Α.Ε. που έχει αναλάβει την παραγωγή, η επιχείρηση που παρέχει το δώρο ή τις δωρεάν υπηρεσίες (Δωροθέτης) στην οποία θα διαβιβαστούν τα δεδομένα σας για την παράδοση τού δώρου σ’ εσάς, η εταιρεία courier που παραδίδει το δώρο, κλπ.) υπό την εποπτεία μας και με τις ίδιες εξασφαλίσεις. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής), όπως για παράδειγμα, να ζητήσετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στα παραπάνω τηλέφωνα ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση dpo@star.gr Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει σε αποστολή ενημερωτικού newsletter από τον διαφημιζόμενο Δωροθέτη και θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία του Δωροθέτη. Τέλος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30-210 6475600, www.dpa.gr.

19) Απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό είναι να λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

20) Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.star.gr/tv/diagonismoi/ και μπορούν να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας εταιρείας και εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον αναρτάται πάντα το επικαιροποιημένο κείμενο αυτών.

21) Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Αθήνα, 13.06.2020
Οι Εταιρείες
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - STAR CHANNEL, GREEN PIXEL PRODUCTIONS


----------------


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ STARS SYSTEM
1) Η εταιρεία με την επωνυμία ”ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» με έδρα στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη, αρ. 36 (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια εταιρεία»), σε συνεργασία με την Green Pixel Productions με έδρα στην Παλλήνη Αττικής, επί της οδού θέση Πέτσα Βακαλοπούλου – Βιοπα, διοργανώνουν ηλεκτρονικά, την παρούσα προωθητική ενέργεια – Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), στην εκπομπή «Stars System» με παρουσιάστρια την Άση Μπήλιου, που η Διοργανώτρια εταιρεία έχει δημιουργήσει και προβάλλει κάθε Σάββατο, μέσω του τηλεοπτικού της σταθμού. Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν τέσσερις (4) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα πουγκί με καλλυντικά και βερνίκια της εταιρείας Semilac (εφεξής το «Δώρο»). Το ακριβές περιεχόμενο του Δώρου (π.χ. αριθμός και είδος καλλυντικών/βερνικιών), θα προσδιοριστεί ελεύθερα από τον Δωροθέτη.

2) Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

3) Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας εταιρίας, της Green Pixel Productions , οι συγγενείς τους πρώτου (α΄) και δευτέρου (β΄) βαθμού καθώς και οι σύζυγοι τους.

4) Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια περίπου μίας (1) ώρας την 11.07.2020, ήτοι όσο διαρκεί η μετάδοση του επεισοδίου του Σαββάτου 11.07.2020.

5) Για να συμμετάσχει κάποιος στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, tablet ή έξυπνου κινητού τηλεφώνου, να εισέρχεται στον προσωπικό λογαριασμό της παρουσιάστριας του Προγράμματος Άσης Μπήλιου στο Instagram (https://www.instagram.com/asibiliou/?hl=el), το Σάββατο 11.07.2020, κατά τη διάρκεια μετάδοσης του επεισοδίου του Προγράμματος. Στην ιστοσελίδα αυτή, θα καλείται να κάνει Like στην ανάρτηση (post) που αφορά τον Διαγωνισμό του Stars System.

6) Για τον διαγωνισμό, θα κληρωθoύν τέσσερις (4) βασικοί νικητές και τέσσερις (4) αναπληρωματικοί, για την περίπτωση που οι βασικοί νικητές αρνηθούν ή δεν απαντήσουν σε σχετική ειδοποίηση εντός της προθεσμίας που έχει ορισθεί. Η ανάδειξη του βασικού νικητή και του αναπληρωματικού θα διενεργηθεί με τυχαία κλήρωση. Η ανακοίνωση του αποτελέσματος θα γίνει μέσω του προσωπικού λογαριασμού της Παρουσιάστριας του Προγράμματος Άσης Μπήλιου στο Instagram την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ανάδειξης του βασικού νικητή και του αναπληρωματικού κατά την προαναφερόμενη ημέρα, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής, με προηγούμενη ανακοίνωσή της στον ίδιο λογαριασμό της Άσης Μπήλιου στο Instagram.

7) Το Δώρο θα λάβει ο τυχερός νικητής μετά από επικοινωνία του με τον Δωροθέτη. Για να έρθει σε επαφή με τον νικητή ο Δωροθέτης, κάθε συμμετέχων αποδέχεται πως με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό συναινεί στην κοινοποίηση προσωπικών του δεδομένων από τη Διοργανώτρια στο Δωροθέτη στο μέτρο που αυτή απαιτείται για να μπορέσει ο τελευταίος να έρθει σε επικοινωνία μαζί του ώστε να τον ενημερώσει για το πώς θα λάβει το δώρο.

8) Η Διοργανώτρια εταιρεία και o Δωροθέτης, δε φέρουν ουδεμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή και δη όταν οφείλεται σε μη ανταπόκριση στην ηλεκτρονική ειδοποίηση που θα του αποσταλεί από τον Δωροθέτη. Ειδικότερα, εάν ο/η νικητής/τρια δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίησή του, απαντώντας στο σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ανάδειξής του σε νικητή, με μήνυμα προς τον Δωροθέτη και δηλώνοντας εάν δεν αποδεχθεί το Δώρο, τότε θα κληθεί προς αποδοχή του αντίστοιχου Δώρου ο αναπληρωματικός, ο οποίος θα ειδοποιηθεί ηλεκτρονικά από τον Δωροθέτη και αφού απαντήσει στη σχετική ειδοποίηση ως ανωτέρω, θα αναδειχθεί ως νικητής. Μετά από δέκα (10) μέρες από την ειδοποίηση του, το δικαίωμα αποδοχής του βασικού νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρείας ή του Δωροθέτη. Εάν ούτε ο αναπληρωματικός ανταποκριθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ειδοποίηση του, με τους ομοίους τρόπους ή εάν δεν αποδεχθεί το Δώρο, τότε το Δώρο ακυρώνεται. Το Δώρο που θα λάβει ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται και δεν εξαργυρώνεται.

9) Η συμμετοχή οιουδήποτε, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί, είτε αναδειχθεί νικητής είτε όχι, για τους εξής λόγους:
    (α) σε περίπτωση που αυτή δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.
    (β) λόγω κωλύματος που επιβεβαιώνεται βάσει των παρόντων Όρων.
    (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους.
    (δ) εάν αναδειχθεί νικητής αλλά δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο κατά την παραλαβή του Δώρου, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του, εφόσον του ζητηθεί.
Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του νικητή ή του αναπληρωματικού, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να προβεί στην ακύρωση της συμμετοχής του, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης του δώρου.

10) Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την διοργανώτρια εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή, ήτοι η διοργανώτρια εταιρεία, το βάρος της αποδείξεως) τότε η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

11) Σε περίπτωση που ασκηθεί οποιαδήποτε αξίωση τρίτου κατά της Διοργανώτριας ή/και του Δωροθέτη, οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ότι υποχρεούνται να τις απαλλάξουν από κάθε ευθύνη για αποζημίωση και κάθε είδους απαιτήσεις τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εξόδων και δαπανών, που τυχόν προέρχονται από παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή προσωπικότητας.

12) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια – Διαγωνισμό, να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, να αυξήσει ή να μειώσει τη διάρκειά του, να τροποποιήσει / αντικαταστήσει το δώρο ή τον αριθμό των νικητών, κλπ., όποτε και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην σελίδα του Star στο Διαδίκτυο (https://www.star.gr/tv/diagonismoi/). Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, εφόσον αυτή έχει ορθώς δημοσιευθεί στην ως άνω ιστοσελίδα.

13) Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη εάν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω επιδημιών, φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της. Ακόμα, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για συμμετοχές με τις οποίες έχουν παρασχεθεί λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.

14) Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την απόδοση του Δώρου στον νικητή (ή τον αναπληρωματικό), κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και του Δωροθέτη παύει να υφίσταται, δεν υπέχουν δε οιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίσταται ή εξαργυρώνεται. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ειδοποίηση του νικητή, η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για ακύρωση ή /και ματαίωση του δώρου για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

15) Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν, δεν αποκτούν και δεν θα αποκτήσουν στο μέλλον κανένα δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και του Δωροθέτη.

16) Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια και ο Δωροθέτης δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Instagram επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και ο Δωροθέτης δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά παραιτούνται από κάθε σχετική - παρούσα ή μελλοντική -αξίωσή τους έναντι της Διοργανώτριας και του Δωροθέτη. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και ο Δωροθέτης δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία προκύψει στη σελίδα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Instagram ή στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή Διαγωνισμού.

17) Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση στην διοργανώτρια εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου, ή/ και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης). Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

18) Προσωπικά Δεδομένα:
Η Διοργανώτρια εταιρεία έχει αναρτήσει και διατηρεί στην ιστοσελίδα της την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων / Πολιτική Απορρήτου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR. Η επεξεργασία γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (κανονισμός 2016/679 Ε.Ε.) την εθνική νομοθεσία και την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας. Η Εταιρεία ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. με έδρα στη διεύθυνση οδός Βιλτανιώτη 36, 14564 Κάτω Κηφισιά, τηλέφωνο 211-1891000, 211-1892000, 211-1891004, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, με τη συγκατάθεσή σας, επεξεργάζεται το τηλέφωνο, το ονοματεπώνυμο και ενδεχομένως τη διεύθυνσή σας με σκοπό τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και, σε περίπτωση που αναδειχθείτε νικητής, την παράδοση των Δώρων ή την προσφορά των δωρεάν υπηρεσιών στο νικητή.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του Διαγωνισμού ή μέχρι να παραδοθούν τα δώρα και οι παροχές και νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας και η σύμβαση, με την αποδοχή από μέρους σας των όρων του διαγωνισμού (άρθρο 6 παρ.1 εδ. α και β ΓΚΠΔ).

Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ευρωπαϊκή (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679) και την εθνική νομοθεσία, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες σκοπούς, και είναι προσβάσιμα από το προσωπικό τού Υπεύθυνου Επεξεργασίας και τα τρίτα πρόσωπα τα οποία, ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία, εμπλέκονται στη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και στην απονομή/ παράδοση των Δώρων (όπως η εταιρεία Green Pixel Productions Α.Ε. που έχει αναλάβει την παραγωγή, η επιχείρηση που παρέχει το δώρο ή τις δωρεάν υπηρεσίες (Δωροθέτης) στην οποία θα διαβιβαστούν τα δεδομένα σας για την παράδοση τού δώρου σ’ εσάς, η εταιρεία courier που παραδίδει το δώρο, κλπ.) υπό την εποπτεία μας και με τις ίδιες εξασφαλίσεις. Τα δεδομένα σας δεν θα αποκαλυφθούν ή πωληθούν σε τρίτα πρόσωπα για άλλους μη σχετικούς σκοπούς.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 15 επ. του κανονισμού GDPR (ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής), όπως για παράδειγμα, να ζητήσετε επιβεβαίωση για την ύπαρξη ή μη προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με εσάς ή επικαιροποιημένο κατάλογο των προσώπων που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας στα παραπάνω τηλέφωνα ή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στη διεύθυνση dpo@star.gr Σε περίπτωση που έχετε συναινέσει σε αποστολή ενημερωτικού newsletter από τον διαφημιζόμενο Δωροθέτη και θέλετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία του Δωροθέτη. Τέλος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελίες στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30-210 6475600, www.dpa.gr.

19) Απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον επιθυμεί να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό είναι να λάβει γνώση και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

20) Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.star.gr/tv/diagonismoi/ και μπορούν να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας εταιρείας και εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον αναρτάται πάντα το επικαιροποιημένο κείμενο αυτών.

21) Αρμόδια για κάθε τυχόν ζήτημα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Αθήνα, 09.07.2020
Οι Εταιρείες
ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ - STAR CHANNEL, GREEN PIXEL PRODUCTIONS