ΕΤΕΡΟΣ ΕΓΩ - ΧΑΜΕΝΕΣ ΨΥΧΕΣ - Season 1 Episode 6 - Η Ισχύς εν τη Ενώσει

"Η Ισχύς εν τη Ενώσει"

Ενώ οι ανακρίσεις συνεχίζονται, ο Μπαρασόπουλος και η Χριστίνα συμφωνούν στη χρησιμότητα ενός έκτακτου δελτίου ειδήσεων. Στόχος τους, να αναστατώσουν τον άγνωστο δράστη και να τον προκαλέσουν σε λάθος...