Το πλεονέκτημα των αρχηγών, οι υποψήφιοι προς αποχώρηση και η μουσίτσα

"Είναι άναδρος"

#MasterchefGR

MasterChef 4 Δευτέρα - Παρασκευή, στις 21:00 &
MasterClass Κυριακή στις 17:45