Ο διαγωνιζόμενος που πήρε 3 ποδιές | MasterChef 4

Η μάχη των κριτών

#MasterchefGR

MasterChef4
Δευτέρα - Τετάρτη, στις 21:00