Η επιστροφή στο σπίτι, το γράμμα και το τρικούβερτο πάρτι

"Σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να γυρίσει ο δρακουμέλ στο σπίτι"

#MasterchefGR #StarChannelTV

MasterChef 4 Δευτέρα - Παρασκευή, στις 21:00 &
MasterClass Κυριακή στις 17:45