Αποχώρησε λίγο πριν μπει στο σπίτι του «MasterChef 4»

Έφτασε στην πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό.

#MasterchefGR

MasterChef4
Δευτέρα - Τετάρτη, στις 21:00